Casino’s Zonder Gokstop

Sommige spelers kunnen er moeite mee hebben om hun gokgedrag te beheersen. Zeker bij online casinos zonder CRUKS is dat moeilijk. Spelers hebben er ook vaak moeilijkheden mee om problematiek onder ogen te zien. Voor hen zijn er instrumenten die kunnen helpen om verantwoord gokken te stimuleren. Lees verder over welke instrumenten er zoal zijn.

Gokstop Vrij CasinoSpeel samen in het casino

Alle Nederlandse casino’s met een legale licentie zijn verplicht om verantwoord gokken te stimuleren. Dit is niet slechts een vakje dat ze moeten aanvinken om de licentie te kunnen bemachtigen. De Kansspelautoriteit (KSA) stelt daadwerkelijke eisen aan deze nieuw opgelegde zorgplicht van online gokwebsites en kan licenties hiervoor altijd intrekken.

Wie Zich Kan Aanmelden voor een Gokstop

Spelers van alle verschillende niveaus en leeftijdscategorieën kunnen vatbaar zijn voor excessief spelgedrag. Volgens deskundigen gaat het vooral om de manier waarop spelers ermee omgaan. Zich er zo vroeg mogelijk van bewust zijn, kan schade aan de persoon zelf, maar ook aan zijn of haar directe naasten aanzienlijk verminderen.

Aanmelding in de Praktijk

Zowel spelers zelf als directe naasten van de betrokkene kunnen een gokstop aanvragen bij het CRUKS. Als het de persoon zelf is, dan wordt de gokstop in heel het land direct toegepast. Heeft een directe naaste dit gedaan, dan gaat er eerst een onderzoek aan vooraf. De minimale periode van de gokstop is 6 maanden met een maximum van 9 maanden, onderbreking is niet mogelijk.

Online Casino met Gokstop

Alle gokwebsites met een Nederlandse licentie nemen hun zorgplicht uiterst serieus. Veel casinosites gaan dan ook graag verder dan het aanbieden van de standaardprotocollen die verantwoord gokken bevorderen. Zo werken bepaalde Nederlandse casino’s nauw samen met expertisecentra en deskundigen om hun beleid te verbeteren.

Online Casino Zonder Gokstop

Een casino zonder gokstop bestaat niet in Nederland omdat alle Nederlands vergunde casinosites hiertoe verplicht zijn. Het zijn dan ook alleen casino’s met een buitenlandse casinolicentie die geen gokstop hoeven aan te bieden aan spelers. Het is altijd aan te raden om bij een casino met gokstop te spelen omdat het belang van spelers er beter behartigd wordt.

Verantwoord Gokken en Expertisecentra

Verantwoord gokken en het aanbieden van hulpmiddelen om te stoppen met gokken worden aangeboden in samenwerking met verschillende kenniscentra en experts op gebied van gokproblematiek. Instanties zoals Loket Kansspel, Stichting AGOG en Jellinek zijn bekende voorbeelden van deskundige betrokkenen bij gokwebsites.

Alternatieven Voor Gokstop

De gokstop bij bijvoorbeeld het CRUKS is een zware maatregel om iemand op te leggen. Er zijn echter niet altijd alternatieven en vaak is er geen andere manier. Maar soms zijn er ook minder rigoureuze maatregelen mogelijk om spelers te helpen, bijvoorbeeld door hen speellimieten in te laten stellen, of gratis demo’s aan te bieden.

Speellimieten Instellen

Speellimieten zijn een lichtere variant van de gokstop. Voordat spelers toegang krijgen tot het casino, krijgen ze een bepaald budget aangeboden door het casino. Als spelers hierop een maximum zetten, dan zal tot dat bedrag aan speelgeld kunnen worden ingezet waarna een gokstop volgt. Voor sommigen is dit een inbreuk, voor andere hulpbehoevenden is het zeer behulpzaam.

Gratis Demospellen

Nog een manier om verantwoord om te gaan met het speelgeld, is door meer gratis demospellen te spelen. Hiermee kunnen spelers eerst het spelletje, de spelregels en de features uitproberen voordat er meteen geld wordt ingezet. Het is een bewezen feit dat voorbereide spelers beter tot hun recht komen wanneer het er echt op aankomt.

Toekomst van Gokken Zonder Gokstop

Nu de populariteit van online gokken dusdanig toeneemt, is het de verwachting dat de KSA in de toekomst minimaal dezelfde eisen zal stellen aan toekomstige licentie-aanvragers. Verantwoord gokken zal in Nederland dus een prominent onderdeel blijven uitmaken van het online casinolandschap. Ook tools die dit kunnen bevorderen zullen we meer gaan zien.