Casino’s Zonder Gokstop

Sommige spelers kunnen er moeite mee hebben om hun gokgedrag te beheersen. Zeker bij online casinos zonder CRUKS is dat moeilijk. Spelers hebben er ook vaak moeilijkheden mee om problematiek onder ogen te zien. Voor hen zijn er instrumenten die kunnen helpen om verantwoord gokken te stimuleren. Lees verder over welke instrumenten er zoal zijn.

Gokstop Vrij CasinoSpeel samen in het casino

Alle Nederlandse casino’s met een legale licentie zijn verplicht om verantwoord gokken te stimuleren. Dit is niet slechts een vakje dat ze moeten aanvinken om de licentie te kunnen bemachtigen. De Kansspelautoriteit (KSA) stelt daadwerkelijke eisen aan deze nieuw opgelegde zorgplicht van online gokwebsites en kan licenties hiervoor altijd intrekken.

Wie Zich Kan Aanmelden voor een Gokstop

Spelers van alle verschillende niveaus en leeftijdscategorieën kunnen vatbaar zijn voor excessief spelgedrag. Volgens deskundigen gaat het vooral om de manier waarop spelers ermee omgaan. Zich er zo vroeg mogelijk van bewust zijn, kan schade aan de persoon zelf, maar ook aan zijn of haar directe naasten aanzienlijk verminderen.

Aanmelding in de Praktijk

Zowel spelers zelf als directe naasten van de betrokkene kunnen een gokstop aanvragen bij het CRUKS. Als het de persoon zelf is, dan wordt de gokstop in heel het land direct toegepast. Heeft een directe naaste dit gedaan, dan gaat er eerst een onderzoek aan vooraf. De minimale periode van de gokstop is 6 maanden met een maximum van 9 maanden, onderbreking is niet mogelijk.

Online Casino met Gokstop

Alle gokwebsites met een Nederlandse licentie nemen hun zorgplicht uiterst serieus. Veel casinosites gaan dan ook graag verder dan het aanbieden van de standaardprotocollen die verantwoord gokken bevorderen. Zo werken bepaalde Nederlandse casino’s nauw samen met expertisecentra en deskundigen om hun beleid te verbeteren.

Online Casino Zonder Gokstop

Een casino zonder gokstop bestaat niet in Nederland omdat alle Nederlands vergunde casinosites hiertoe verplicht zijn. Het zijn dan ook alleen casino’s met een buitenlandse casinolicentie die geen gokstop hoeven aan te bieden aan spelers. Het is altijd aan te raden om bij een casino met gokstop te spelen omdat het belang van spelers er beter behartigd wordt.

Verantwoord Gokken en Expertisecentra

Verantwoord gokken en het aanbieden van hulpmiddelen om te stoppen met gokken worden aangeboden in samenwerking met verschillende kenniscentra en experts op gebied van gokproblematiek. Instanties zoals Loket Kansspel, Stichting AGOG en Jellinek zijn bekende voorbeelden van deskundige betrokkenen bij gokwebsites.

Alternatieven Voor Gokstop

De gokstop bij bijvoorbeeld het CRUKS is een zware maatregel om iemand op te leggen. Er zijn echter niet altijd alternatieven en vaak is er geen andere manier. Maar soms zijn er ook minder rigoureuze maatregelen mogelijk om spelers te helpen, bijvoorbeeld door hen speellimieten in te laten stellen, of gratis demo’s aan te bieden.

Speellimieten Instellen

Speellimieten zijn een lichtere variant van de gokstop. Voordat spelers toegang krijgen tot het casino, krijgen ze een bepaald budget aangeboden door het casino. Als spelers hierop een maximum zetten, dan zal tot dat bedrag aan speelgeld kunnen worden ingezet waarna een gokstop volgt. Voor sommigen is dit een inbreuk, voor andere hulpbehoevenden is het zeer behulpzaam.

Gratis Demospellen

Nog een manier om verantwoord om te gaan met het speelgeld, is door meer gratis demospellen te spelen. Hiermee kunnen spelers eerst het spelletje, de spelregels en de features uitproberen voordat er meteen geld wordt ingezet. Het is een bewezen feit dat voorbereide spelers beter tot hun recht komen wanneer het er echt op aankomt.

Toekomst van Gokken Zonder Gokstop

Nu de populariteit van online gokken dusdanig toeneemt, is het de verwachting dat de KSA in de toekomst minimaal dezelfde eisen zal stellen aan toekomstige licentie-aanvragers. Verantwoord gokken zal in Nederland dus een prominent onderdeel blijven uitmaken van het online casinolandschap. Ook tools die dit kunnen bevorderen zullen we meer gaan zien.

Casino’s Zonder Gokstop Read More »

Är Omstartslån bra?

Det är inte ovanligt att människor hamnar i skuldfällor som kan vara svåra att ta sig ur. I dessa fall kan omstartslån eller sms lån verka som en lockande lösning. Men är det verkligen en bra idé? I denna artikel granskar vi omstartslån, deras för- och nackdelar, och överväger om de är ett vettigt alternativ för att återfå kontroll över sin ekonomi.

Vad är ett omstartslån?

Omstartslån är ett lån som riktar sig till personer med skulder eller betalningsanmärkningar. Syftet med lånet är att hjälpa dem att samla sina skulder till ett lån, med ett mer hanterbart månatligt belopp att betala.

Potentialen för en ny start

För vissa människor kan omstartslån vara den hjälp de behöver för att komma på fötter igen och t ex kunna anlita en flyttfirma. Genom att samla flera skulder under ett och samma lån kan man potentiellt sänka sina månatliga utgifter och få en mer överskådlig ekonomisk situation. Detta kan i sin tur underlätta planeringen och ge utrymme för att spara pengar.

Risker med omstartslån

Högre räntor

Ett av de största problemen med omstartslån är att de ofta har högre räntor än vanliga lån. Detta beror på att långivare betraktar personer med skulder eller betalningsanmärkningar som en högre risk. Så, även om du kan sänka dina månatliga utgifter, kan det totala beloppet du betalar tillbaka vara högre på lång sikt.

Förlängd skuldsättning

Ett annat problem är att genom att ta ett omstartslån kan man faktiskt förlänga tiden det tar att bli skuldfri. Detta kan skapa en falsk känsla av säkerhet, då den månatliga bördan minskar, men den totala skulden ökar.

Alternativ till omstartslån

Skuldrådgivning

Innan du bestämmer dig för att ta ett omstartslån, kan det vara klokt att söka skuldrådgivning. Många kommuner erbjuder kostnadsfri skuldrådgivning, och en rådgivare kan hjälpa dig att granska dina alternativ och eventuellt förhandla med dina långivare.

 

Budgetering och sparande

Ibland kan det bästa alternativet vara att strama åt bältet och skapa en strikt budget. Genom att minska onödiga utgifter och spara pengar där det är möjligt, kan du ha en bättre chans att betala av dina skulder utan att behöva ta ytterligare lån.

Slutord: Är omstartslån rätt för dig?

Omstartslån kan vara en livlina för vissa, men de kommer med sina egna risker och bör inte betraktas som en lätt lösning på skuldproblem.

Det är viktigt att noggrant överväga de långsiktiga konsekvenserna och att vara realistisk när det gäller din förmåga att återbetala lånet.

 

Tänk på räntan

Som tidigare nämnt kan omstartslån ha en högre ränta än andra typer av lån. Innan du tar ett omstartslån, jämför räntorna med andra lån och överväg om de extra kostnaderna på lång sikt är värda det.

 

Analysera din ekonomiska situation

Pengabuntar

Även om ett omstartslån kan ge dig andrum genom att samla dina skulder, bör du vara medveten om din ekonomiska situation. Om du inte har en stabil inkomst eller om dina utgifter fortsätter att överstiga dina inkomster, kanske ett omstartslån inte är den bästa lösningen.

 

Överväg din framtid

Omstartslån bör ses som ett verktyg för att hjälpa dig att omstrukturera din ekonomi, inte som ett sätt att skjuta upp problemen. Tänk på din framtid, dina mål och hur detta lån kommer att påverka din förmåga att uppnå dem. Kommer det att hjälpa dig att komma på rätt spår, eller kommer det bara att lägga till ytterligare bördor på lång sikt?

 

Sammanfattning

Omstartslån kan vara ett hjälpmedel för dem som vill samla skulder och få en mer hanterbar månatlig betalning. Men det är avgörande att noga överväga alla faktorer inklusive räntor, din ekonomiska situation och dina framtida mål. Skuldrådgivning, budgetering, och i vissa fall att söka andra typer av hjälp, kan vara mer fördelaktigt på lång sikt. Innan du bestämmer dig för ett omstartslån, se till att du har utforskat alla dina alternativ och övervägt de långsiktiga konsekvenserna det kan ha på din ekonomi.

Är Omstartslån bra? Read More »

Vad tittar banken på vid företagslån?

Bedömning av företagslån

När en bank överväger att bevilja ett företagslån, tittar den på flera faktorer för att bestämma företagets kreditvärdighet. Dessa inkluderar företagets finansiella historik, framtida planer, branschtillväxt och ledningens kapabilitet.

 

Företagets finansiella historik

En av de första sakerna en bank kommer att titta på är företagets finansiella historik, för att hitta ett bra företagslån. Det inkluderar hur företaget har presterat under de senaste åren, dess kassaflöde, lönsamhet, och hur väl det har klarat av sina tidigare skulder. Banken kommer att titta på företagets balansräkning, resultaträkning, och kassaflödesanalys för att få en klar bild av dess ekonomiska hälsa.

 

Kreditvärdering

Liksom individuella låntagare, är företag också föremål för kreditvärdering. Banken kommer att titta på företagets kreditrapport för att se om det har några tidigare betalningsproblem eller obetalda skulder. En bra kreditvärdering kan hjälpa företaget att få en lägre ränta på sitt lån.

 

Företagets framtidsplaner

Banken kommer också att titta på företagets framtida planer och hur dessa planer förväntas påverka dess ekonomiska prestationer. Om företaget till exempel planerar att expandera eller investera i ny utrustning, kan det öka dess kreditvärdighet i bankens ögon. Företagets affärsplan och framtida förutsägelser är avgörande faktorer i denna bedömning.

 

Branschens tillväxt

Branschtillväxten är en annan viktig faktor som banker tittar på. Om företaget verkar inom en bransch som växer snabbt, kan det öka chanserna för att få ett lån. Banken kommer att använda marknadsanalys och industristudier för att bedöma denna faktor.

 

Ledningens kapabilitet

Ledningens förmåga att effektivt driva företaget spelar också en stor roll i bankens bedömning. Banken kommer att titta på ledningsteamets erfarenhet, kunskap och tidigare framgångar för att bedöma dess förmåga att betala tillbaka lånet.

 

Säkerhet

I många fall kommer banken att kräva säkerhet för ett företagslån. Säkerheten kan vara företagets tillgångar, såsom inventarier, fastigheter eller utrustning. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet, har banken rätt att ta över säkerheten för att återhämta sina förluster.

 

Företagets storlek och ålder

Banken kommer också att titta på företagets storlek och ålder. Generellt sett kan större och äldre företag ha en lättare tid att få lån eftersom de har bevisat sin hållbarhet och stabilitet över tid. Men det betyder inte att nya och små företag inte kan få lån. De kan behöva arbeta hårdare för att bevisa sin kreditvärdighet, men det är definitivt inte omöjligt.

 

Relationen med banken

Din relation med banken kan också spela en roll i huruvida du beviljas ett företagslån. Om du har haft en lång och positiv relation med banken, och du har en historik av att betala tillbaka dina lån i tid, kan det öka dina chanser att få ett företagslån.

 

Bankens interna policy

Slutligen kommer bankens interna policy att påverka om ditt företag får lån. Varje bank har sina egna kreditpolitik och riktlinjer, och vad som är acceptabelt för en bank kanske inte är det för en annan. Det är därför det är viktigt att göra forskning och ansöka om lån från flera olika banker.

Ett företagslån kan vara en utmärkt resurs för att hjälpa till att finansiera företagets tillväxt och expansion. Innan du ansöker om ett företagslån, bör du noggrant granska ditt företags finansiella situation och göra en detaljerad affärsplan för att visa hur du kommer att använda lånet och hur du planerar att betala tillbaka det.

Det finns många faktorer att tänka på när det gäller att ansöka om ett företagslån, och det kan verka överväldigande. Men med rätt förberedelser och kunskap kan du öka dina chanser att få godkänt ditt företagslån och hjälpa ditt företag att nå nya höjder. Den tid och ansträngning du lägger ner nu kommer att löna sig i långa loppet, eftersom du kommer att vara bättre rustad att hantera eventuella ekonomiska utmaningar som ditt företag kan ställas inför på vägen mot framgång.

 

Övriga faktorer

Några andra faktorer som banken kan titta på inkluderar marknadens tillstånd, konkurrenssituationen, och även globala ekonomiska trender. Det är också värt att notera att olika banker kan ha olika kriterier för företagslån. Därför är det alltid en bra idé att tala med flera olika banker för att få en känsla av vilka faktorer de värderar mest.

 

Kan du ge tillräcklig säkerhet?

Banken kommer att vara intresserad av att veta vilken typ av säkerhet du kan erbjuda. Det kan vara företagets egendom, utrustning, eller till och med personliga tillgångar. Banken kommer att använda detta som en form av skydd om företaget inte kan betala tillbaka lånet. Att kunna erbjuda stark säkerhet kan öka dina chanser att få ditt företagslån godkänt.

 

Din egen ekonomiska situation

Även om du ansöker om ett företagslån, kan din personliga ekonomi också påverka bankens beslut. Om du har god ekonomisk hälsa och en stark kreditvärdighet, kan det öka dina chanser att få lånet godkänt. Omvänt, om du har dålig kredit eller en ostabil ekonomisk situation, kan det hindra dig från att få lånet.

 

Råd till företagare

För att öka dina chanser att få ditt företagslån godkänt, är det viktigt att du är väl förberedd innan du går till banken. Se till att du har en solid affärsplan, en sund ekonomisk historia, och en stark ledningsgrupp. Det är också bra att ha en plan för hur du ska betala tillbaka lånet, inklusive en noggrann kassaflödesprognos.

Att söka ett företagslån kan vara en utmaning, men det kan också vara en stor möjlighet för ditt företag att växa och utvecklas. Genom att förstå vad banken letar efter, och genom att vara väl förberedd, kan du öka dina chanser att få ditt företagslån godkänt och hjälpa ditt företag att nå nya framgångar.

Vad tittar banken på vid företagslån? Read More »

Online betting i Sverige

Online betting, eller spel på odds och sportevenemang via internet, har blivit alltmer populärt i Sverige de senaste åren. Det finns nu ett stort utbud av online bettingsidor tillgängliga för svenska spelare, vilket gör det möjligt att spela på sportevenemang från hela världen. Tack vare den nya svenska spelregleringen har flera internationella spelbolag lanserat sina tjänster i Sverige och konkurrerar nu med de svenska spelbolagen – tips på bästa licensfria casinot!

I denna artikel kommer vi att titta på hur online betting fungerar i Sverige, vilka regler och bestämmelser som gäller för operatörerna och spelarna, och så kommer vi att ge några tips för att spela ansvarsfullt och få ut det mesta av din online betting-upplevelse.

Vilken sport är mest populär när det kommer till betting i Sverige?

I Sverige är fotboll den mest populära sporten när det gäller betting. Detta beror på att fotboll är en av de mest populära sporterna i Sverige och det finns ett stort intresse för svenska och internationella ligor.

Andra populära sporter när det gäller betting inkluderar ishockey, tennis, basket och trav. Det är också vanligt att spela på mindre populära sporter som cykling, handboll och volleyboll. Det finns ett brett utbud av sporter och evenemang att satsa på, vilket ger spelarna möjlighet att hitta sina favoritsporter och satsa på dem.

Hur många licensierade bettingsajter finns det i Sverige?

Enligt den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen finns det för närvarande cirka 90 licensierade bettingsajter i Sverige som håller på med betting och sportbetting. Dessa sajter har alla erhållit licens från Spelinspektionen och uppfyller därmed de strikta kraven för att bedriva en säker och ansvarsfull spelverksamhet i Sverige.

Det är viktigt för spelare att välja en licensierad sajt när de spelar på odds, sportbetting utan spelpaus och sportevenemang för att försäkra sig om att de spelar på en säker och reglerad plattform. Spelinspektionen övervakar dessa sajter för att säkerställa att de uppfyller kraven för licensiering och att de följer de svenska spelreglerna.

Är svenska bettingsajter säkra att spela på?

Ja, svenska bettingsajter som är licensierade av Spelinspektionen är säkra att spela på. Dessa sajter har alla uppfyllt de stränga kraven för att få en licens och är reglerade av Spelinspektionen. Detta innebär att de följer de svenska spelreglerna och är skyldiga att erbjuda en trygg och säker spelupplevelse för sina spelare.

Svenska bettingsajter måste uppfylla krav på bland annat teknisk säkerhet, integritet, ansvarsfullt spelande och finansiell stabilitet. De övervakas också regelbundet av Spelinspektionen för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla kraven för licensiering. Så när du spelar på en licensierad svensk bettingsajt kan du vara säker på att din personliga information och dina pengar är säkra, och att du spelar på en reglerad och pålitlig plattform. Detta är såklart en stor trygghet för dig som svensk spelare.

Sammanfattning

Online betting har blivit alltmer populärt i Sverige de senaste åren, med ett stort utbud av bettingsajter som erbjuder möjligheten att spela på sportevenemang från hela världen. Fotboll är den mest populära sporten när det gäller betting i Sverige, följt av ishockey, tennis, basket och trav.

Det finns cirka 90 licensierade bettingsajter i Sverige, alla reglerade av Spelinspektionen och alla de uppfyller därmed de strikta kraven för att bedriva en säker och ansvarsfull spelverksamhet. Svenska bettingsajter är säkra att spela på eftersom de följer de svenska spelreglerna och övervakas regelbundet av Spelinspektionen för att säkerställa att de uppfyller kraven för licensiering. För att spela ansvarsfullt är det viktigt att sätta upp en budget och att undvika att spela för mer än vad man har råd att förlora.

 

Online betting i Sverige Read More »

Casinotvister som kan uppstå

Nya spelare samt erfarna spelare kommer säkerligen att berätta att deras värsta mardröm är att förlora en enorm vinst med minsta möjliga marginal. Mer erfarna spelare vet dock att det finns något värre än dessa förluster. Dessa kan inträffa först efter att en massiv utbetalning till synes har delats ut, men när det är dags att samla in denna vinst blir det försenat och mer försenat och så fortsätter det. Detta är vad som kallas casinotvister.

Vad ska en spelare göra i en sådan här situation? Vi kommer till det svaret, men låt oss först titta på de bästa strategierna från en casino guide för att hoppa över denna svansång helt och hållet.

Hur man undviker en casinotvist i första hand

Det finns två stora saker som spelare kan göra, vilket gör att det är mycket mindre sannolikt att tvister uppstår i första hand. Det första låter kanske självklart, men det är inte alltid så enkelt som det verkar. Spela bara på betrodda casinon. Det låter enkelt, eller hur? Naturligtvis skulle du aldrig riskera din bankrulle med ett casino med dåligt rykte. Men naturligtvis, dåliga skådespelare annonserar inte exakt dessa saker. Så hur kan du vara säker på att du bara satsar på ett respekterat casino? Det finns en hel del listor spelare kan ta del av på internet där de bästa casinona uppmärksammas. Därefter kan du läsa på om de olika casinona för att bilda dig en bra uppfattning om var du lägger dina kort. Kortfattat betyder detta att det är värt att göra den där extra biten av research innan du gör en första insättning på ett nytt casino. Den internationella spelgemenskapen är stor, och det finns mycket information att hämta därute. Även om ingen älskar att trycka på paus och läsa lite extra när det är dags att spela, kan denna övning vara bra att använda sig av över tid. Ta reda på hur länge företaget har varit verksamt, vem de samarbetar med, vilka organisationer som certifierar dem och hur väl deras kundservice är betygsatt. Stark kundservice, tillsammans med dedikerade representanter, är vanligtvis ett bra tecken. Detta kommer att räcka långt.

Andra råd som kan implementeras vid en casinotvistMarknadsföring för casino

Läs villkoren! Det finns förmodligen inte en enda människa i världen som tycker om att läsa avsnitten om “villkor” på webbplatser. De är trots allt målmedvetet skrivna och strukturerade och kan lätt kännas långa och jobbiga att läsa, men ack så viktiga om du mot förmodan skulle hamna i sits där du exempelvis får vänta på en stor utbetalning. Icke desto mindre kommer alla tvister, oavsett om de modereras av en tredje part eller på annat sätt att gå direkt till villkoren. Om du accepterar dem måste du följa dem. Mer till saken, att få den informationen innan du börjar din spelsession kan hjälpa dig att undvika tvister. Med det sagt, vad ska du göra i händelse av tvist? Nästan alltid bör det första steget vara att kontakta casinots supportteam direkt. Var artig och lugn oavsett hur upprörd du än är, och kom ihåg att använda ett enkelt språk, eftersom inte all supportpersonal arbetar på sitt modersmål. Kom ihåg att tydligt ange vad du vill ska hända härnäst när det gäller problemet ifråga. Om det första steget inte löser saken, tveka inte att respektfullt be att få prata med representantens chef. Ofta har supportansvariga mycket mer erfarenhet än de nyanställda som exempelvis svarar i telefoner. Fortsätt att fråga efter någon högre upp på stegen tills du A) har slut på möjligheter eller B) någon säger tydligt att de inte kommer att hjälpa dig. Om så är fallet är det dags att ta ett djupt andetag och samla dina resurser. Detta innebär skärmdumpar av själva spelskärmen, register över kommunikation mellan dig och casinots kundtjänstteam samt kopior av villkoren. Gör anteckningar, organisera informationen och läs på så att du snabbt kan peka ut specifika områden som kan vara relevanta för din begäran. Om inte detta funkar är det sista alternativet att ta till rättsliga åtgärder. Poängteras ska att denna artikel är skriven för att uppmärksamma spelare innan de väljer att spela på ett specifikt casino. Tvister av detta slag hör inte till vanligheterna men kan förekomma och är därmed viktiga att belysas.

Casinotvister som kan uppstå Read More »

Så går det till att spela på svenska bettingsidor

Det finns svenska bettingsidor, och så finns det utländska sådana. Vad som skiljer dem åt är olika licenssystem med något olika regler som på casino utan svensk licens. Egentligen handlar dessa regler inte så mycket om vad du som spelare måste göra som om de krav som ställs på spelsidorna. Men utformningen av spellicenserna påverkar så klart de olika funktionera på en svensk respektive en utländsk bettingsida. Den här artikeln fokuserar på bettingsidorna som har en svensk licens – häng med här om du vill veta mer!

Bettingsidor är tillåtna även utan svensk licens
En av de kanske vanligaste frågorna som dyker upp när man pratar om svenska bettingsidor i kontrast till sportbetting på utländska spelsidor är om de utländska bettingsidorna är förbjudna för spelare i Sverige. Svaret på frågan är nej. En bettingsida måste inte ha en svensk spellicens för att vara tillåten. Du kan välja att spela på vilket som av alternativen. Däremot är det bara de svenska sidorna som exempelvis har BankID-lösningar, svenskt innehåll, svensktalande kundsupport och skattefria vinster. Eftersom de utländska sidorna inte betalar skatt enligt det svenska licenssystemet får de inte heller ha skattefri betting. Om du skulle pricka rätt bland oddsen i sportboken och vinna är det alltså enbart på en svensk bettingsida som du garanterat får behålla hela vinsten.

En svensk bettingsida har BankID och Trustly
Bettingsidorna som har en svensk spellicens är anslutna till BankID. Det innebär att du gör inloggningar och insättningar med en BankID-signering på dessa sidor. Därmed behöver du inte registrera dig eller öppna ett spelkonto aktivt. De vanligaste betalmetoderna på de svenska bettingsidorna är Swish och Trustly, och detta hänger säkerligen samman med BankID-lösningen. Du kan enkelt kombinera insättningen och inloggningen med varandra genom att fylla i ett valfritt belopp och signera det. På en övergripande nivå är BankID-lösningen viktig för det svenska licenssystemet. Den svenska licensen trycker nämligen hårt på det som kallas ansvarsfullt spelande. Med hjälp av BankID kan Spelinspektionen se till så att bettingsidorna uppfyller kraven för att skapa en sundare spelkultur. Exempelvis registreras varje insättning du gör i ett nationellt spelregister, som sammanställer allt spel om pengar i Sverige. I dag regleras spelgränser av Spelinspektionen och om du skulle överstiga ett visst belopp inom en viss tid får du en automatisk spelpaus. Det är inte för att straffa dig, utan för att hjälpa dig behålla kontrollen över insättningarna.

Verktygen för ansvarsfullt spel hänger med överallt
Verktygen för ansvarsfullt spel är en annan viktig aspekt av bettingsidor med svensk licens. De här verktygen heter Självtest, Spelgränser samt Spelpaus och finns, enligt spellag, tillgängliga överallt på de olika sidorna. I regel sitter de längst upp på sidorna, i form av en fast meny och när du skrollar ner eller upp följer de med.

Många svenska bettingsidor har även casinospel
Många, faktiskt de allra flesta, av de svenska bettingsidorna har även en del med casinospel. Du kan med andra ord kombinera casino och odds som du vill. Bordsspel, slots och live casino är de vanligaste casinoinslagen. Så om du vill spela jackpottspel och blackjack samtidigt som du spelar på odds kan du göra detta. Det räcker att du gör en insättning på bettingsidan för att få tillgång till hela utbudet. Du måste med andra ord inte göra olika insättningar, eller inloggningar för den delen, beroende på vad du ska spela. Det brukar vara enkelt att klicka runt mellan de olika avdelningarna just för att sidorna satsar mycket på användarvänlig design.

Sportböckerna har alla tänkbara sporter och mästerskap
Det finns nästan ingen sport eller mästerskap som inte ryms i sportböckerna på de svenska bettingsidorna. Basket, innebandy och tennis eller fotboll, ishockey och skidåkning, ja, allt detta finns. Betting handlar om att slå vad om pengar, och så fort det finns någon form av tävlingsinslag där man kan vinna eller förlora finns också odds. Därför har det även blivit vanligt med så kallad kulturbetting och e-sportbetting. De svenska sportböckerna har odds för exempelvis CS-matcher och Melodifestivalen. För att komma åt hela sportböckerna brukar du i regel behöva logga in med BankID, oavsett vilken svensk bettingsida du nu väljer.

 

Så går det till att spela på svenska bettingsidor Read More »

Hur stora kan jackpottar på casino bli?

För de flesta känns en jackpott som en ganska diffus dröm – något att hoppas på som ändå känns lite overkligt. Att det finns en chans att vinna den räcker ofta för att upprätthålla spänningen, det behövs inte så mycket detaljer. Kanske känns det ändå intressant att veta lite mer? Här hittar du information om jackpottar och får bland annat svar på hur stor en jackpott egentligen kan bli.

Olika sorters jackpottar

När du spelar på casino online finns det i huvudsak två olika sorters jackpottar. Den ena sorten är fasta jackpottar. Då är jackpotten den högsta vinsten i spelet, men den är på en fast summa och alltid lika stor. Fördelen med fasta jackpottar är att du alltid har chans att vinna lika mycket oavsett när du spelar. Den andra sortens jackpottar kallas för progressiva eller växande jackpottar. Det är den typ av jackpottar som är mest populära, eftersom de hela tiden växer och därför kan bli väldigt stora.

Hur fungerar progressiva jackpottar?

När du spelar på ett spel som har en progressiv jackpott går en liten del av varje satsning till en pott hos spelleverantören. Detsamma gäller för alla andra som spelar samma spel, oavsett var i världen de finns och oavsett vilket casino de spelar på. Med alla små bidrag till potten växer den efter hand och blir större och större. Det gäller tills någon vinner jackpotten. Då får han eller hon den summa som samlats ihop. Efter det börjar jackpotten växa på nytt, så att nya satsningar som görs samlas till en ny jackpott. Det finns för det mesta en lägsta nivå för jackpotten, så att den aldrig hamnar på noll. Det beror på att spelet ska vara lockande även om någon precis vunnit jackpotten. Det kan också finnas ett tak för hur stor spelets jackpott kan bli. Då kan bidrag från de satsningar som görs efter att taket nåtts antingen gå till nästa jackpott, alltså den som börjar samlas ihop efter en vinst, eller så delas jackpotten upp i två. Går de till nästa jackpott kommer den snabbare att bli stor och delas den upp blir det istället två personer som kan vinna en jackpott. Det finns också spel där det inte finns något tak för hur hög jackpotten kan bli. Då samlas bidragen från satsningarna ända tills någon vinner jackpotten, hur lång tid det än tar. Det är i den typen av spel de rekordstora jackpottarna kan skapas.

Den största jackpotten

De här olika varianterna gör att det finns olika svar på hur stor en jackpott kan bli. I ett spel med fast jackpott är den alltid lika stor, och i de spel som har ett tak kan jackpottarna nå upp till taket, men inte bli större än så. För de spel som inte har något tak är svaret att en jackpott kan bli hur stor som helst. Samtidigt kommer någon lyckas vinna jackpotten förr eller senare. Även om det är slumpen som styr när det blir vinst kommer ju jackpotten sluta växa efter ett tag eftersom det inte kan gå hur lång tid som helst utan vinst. Den största jackpotten någon vunnit på ett casino i Sverige var på spelet Mega Moolah och den var på 146 miljoner kronor. Det finns även några exempel från svenska casinon där det blivit vinster på över 50 miljoner kronor, men storvinsten på Mega Moolah är den i särklass största jackpotten hitintills.

Hur stora kan jackpottar på casino bli? Read More »

Omsättningskrav

Oavsett om du får free spins eller en pengabonus kommer dessa med omsättningskrav. Omsättningskravet finns till för att nätcasinot inte ska förlora några pengar. Ifall du skulle få free spins och vinna stora summor med dessa snurr utan några krav kommer casinot börja gå minus och det är någonting som alla spelbolag vill undvika. Därför finns det alltid krav du som spelare måste uppnå innan det är möjligt för dig att ta ut dina vinster. För alla som är nybörjare när det kommer till att spela på casino är det inte alltid lätt att förstå hur omsättningskraven fungerar. Det är viktigt att du lär dig detta först så du inte sitter med stora vinster och sedan förlorar dessa för att du inte uppnått kraven. Slå tärningarEtt exempel på hur det fungerar är detta: Om vi säger att du får 100 svenska kronor i välkomstbonus och den bonusen har ett omsättningskrav på 20 gånger, då måste du spela för 2000 kronor innan uttag är möjligt. Omsättningskravet innebär att du måste spela för och satsa för storleken på bonusen x antal gånger. Det kan se ut så här: 100 kronor x 20 gånger = 2000 kronor. När du sedan har spelat, eller omsatt, dessa pengar kan du begära en utbetalning, om du har vinster kvar på ditt spelkonto. Det är inte alltid du klarar att uppnå omsättningskravet och sedan ha kvar pengar på kontot. Eftersom kraven varierar lite beroende på vilken bonus du tar del av och vilket casino du spelar på är det superviktigt att läsa bonusvillkoren. Vissa casinon kan ha enorma omsättningskrav vilket gör att det kommer kännas omöjligt att uppnå dem och därför väljer många att skippa bonusen på dessa spelsajter. De bästa bonusarna är de som har mindre omsättningskrav, och skulle du ha lång tid på dig att uppnå kravet är det ett stort plus. Många sajter säger att du måste spela och omsätta dina bonusar inom 30-60 dagar, annars förlorar du hela beloppet.

Omsättningskrav Read More »

Free spins och omsättningskrav på onlinecasino

När du besöker casinovärlden på nätet kommer du snabbt stöta på bonusar. Det är något som erbjuds hos de allra flesta spelsajter. Vissa onlinecasinon erbjuder insättningsbonusar, vilket är ett litet belopp extra pengar, andra erbjuder free spins, sedan finns det sajter som kan ge dig både och. Svenska casinon erbjuder endast en välkomstbonus till spelare medan utländska nätcasinon kan ha ett större utbud med bonuserbjudanden. Innan du aktiverar en bonus bör du alltid läsa igenom villkoren. Där finner du information om eventuella omsättningskrav, och andra saker som är viktiga att känna till.

Free spins

En av de vanligaste bonusarna  du kan få hos nätcasinon är free spins, förutom pengabonusen. Gratissnurren är exakt vad det låter som, det är ett antal gratis snurr som du kan använda på spelautomater. Ofta är free spins-bonusen låst till en eller ett fåtal slots. Ingår free spins i välkomstbonusen kommer dessa aktiveras när du gör den första insättningen på ditt spelkonto. Med lite tur kan du dock hitta spelsajter där du får free spins gratis vid registreringen. Antalet snurr du får kan variera en hel del och detsamma när det gäller villkoren. Det är sällan du stöter på gratis free spins, men även detta finns på vissa spelsajter. Stöter du på gratis snurr kommer de oftast sättas in på ditt spelkonto direkt efter att du skapat kontot. Men även fast snurren inte krävde någon insättning kan det tillkomma omsättningskrav. Omsättningskrav tillkommer även vid andra typer av bonusar och måste uppnås innan du kan begära utbetalningar. Du brukar dessutom endast ha en viss tid på dig att spela för och omsätta bonusen. Information om detta kan du läsa om i bonusvillkoren.

Free spins och omsättningskrav på onlinecasino Read More »