Krediter och lån

Är Omstartslån bra?

Det är inte ovanligt att människor hamnar i skuldfällor som kan vara svåra att ta sig ur. I dessa fall kan omstartslån eller sms lån verka som en lockande lösning. Men är det verkligen en bra idé? I denna artikel granskar vi omstartslån, deras för- och nackdelar, och överväger om de är ett vettigt alternativ för att återfå kontroll över sin ekonomi.

Vad är ett omstartslån?

Omstartslån är ett lån som riktar sig till personer med skulder eller betalningsanmärkningar. Syftet med lånet är att hjälpa dem att samla sina skulder till ett lån, med ett mer hanterbart månatligt belopp att betala. read more

Är Omstartslån bra? Read More »

Vad tittar banken på vid företagslån?

Bedömning av företagslån

När en bank överväger att bevilja ett företagslån, tittar den på flera faktorer för att bestämma företagets kreditvärdighet. Dessa inkluderar företagets finansiella historik, framtida planer, branschtillväxt och ledningens kapabilitet.

Företagets finansiella historik

En av de första sakerna en bank kommer att titta på är företagets finansiella historik, för att hitta ett bra företagslån. Det inkluderar hur företaget har presterat under de senaste åren, dess kassaflöde, lönsamhet, och hur väl det har klarat av sina tidigare skulder. Banken kommer att titta på företagets balansräkning, resultaträkning, och kassaflödesanalys för att få en klar bild av dess ekonomiska hälsa. read more

Vad tittar banken på vid företagslån? Read More »